Viac o CorpFlow.

Prečítajte si viac o ekosystéme aplikácií na jednej platforme. Ako a prečo vznikol CorpFlow, našom ciele neustále inonovať a zlepšovať aplikácie pre Vaše podnikanie a efektívnu prácu v digitálnom svete.

Prečo CorpFlow.

Vďaka jednoduchej ale zároveň komplexnej a flexibilnej online platforme (ekosystéme) a naších skúseností z reálnych implementácií, Vás dokážeme preniesť procesom digitalizácie, poradiť Vám a nastaviť spoločne s Vami systém a procesy tak, aby výsledkom bola aplikácia pre dlhodobý rast Vašej spoločnosti, automatizácia procesov a úloh, prehľadnosť agendy ako aj spokojnosť zamestnancov s jej využívaním.

Innovation - Dataplus X Webflow Template

Naša vízia

Cieľom vždy bolo a je vytvárať a zdokonaľovať online nástroje, ktoré sú prispôsobené na mieru každej firme (nie firma aplikácií) a poskytujú možnosť vybrať si jednu aplikáciu, alebo vyskladať All-In-One nástroje pre zjednodušenie práce zamestnancov, tímov, ziskanie ucelených prehľadov a automatizáciu činností od úloh až po fakturáciu. Snahou je vždy prinášať cenovo dostupné riešenie bez obmedzení presného počtu používateľov a cenu vrátane migrácie a integrácie nastaviť flexibilne bez nezmyselne náročného cenníka.

Commitment - Dataplus X Webflow Template

Ai a Automatizácia, API

Ako efektívne pracovať s dátami? API prepojenia a Automatizácia pomáha pri spracovaní množstva dát a práce zamestnancov, napr. opakovaných aktivít, dokumentov (úlohy, pravidelné faktúry...). Do popredia sa čoraz viac dostáva využiteľnosť Ai a generovanie obsahu, vytváranie reportov, preklady a iné.

Teamwork - Dataplus X Webflow Template

Spätná väžba

Rozvoj aplikácie by nenapredoval, ak by sme nemali spätnú väzbu od Vás, kde sa snažíme zapracovať Vaše návrhy a vytvoriť tak aplikáciu ešte lepšou vždy s novými funkciami a možnosťami. Ďakujeme.

Ownership - Dataplus X Webflow Template

Vaše údaje a procesy

Moduly a aplikáciu vytvárame a prevádzkujeme "inHouse na Slovensku". Žiadne zahraničné riešenie a prekup aplikácie. Všetky dáta (Vaše údaje) sú Vaše, uložené a zálohované na bezpečnom Cloude, alebo Vašom serveri a našou úlohou je vytvárať  online prostredie pre bezpečnú a pohodlnú prácu s nimi.

Prečítajte si viac
o ekosystéme aplikácií CorpFlow
a vyberte si riešenie podľa potreby.

Naša cesta rozvoja CorpFlow.

Vytvárame a neustále pracujeme na rozvoji riešenia dostupného a prispôsobeného pre každú firmu. Viac možností a menej obmedzení! Cieľom je prinášať nové a nové vylepšenia pre jednoduchšiu prácu, automatizáciu a efektivitu práce / podnikania.

Aktuálne
2024
10M Active Users Reached - Dataplus X Webflow Template

Nový dizajn aplikácie  + lepšia práca s dátami a využitia Ai

Priebežne rozširovaná funkčnosť modulov a základné aktualizácie. Nový dizajn aplikácie. Rozšírenie možností Ai pre prácu s dátami, integrácia nových API a import / export vzorov. Nové moduly v príprave.

2023
10M Active Users Reached - Dataplus X Webflow Template

Zmena a rozšírenia pre modul Dokumenty a cenníky dokumentov

Vytváranie nových modulov na mieru individuálne pre klientov. Zmena prostredia a vizuálu zobrazenia dokumenty (Faktúry, Objednávky, Cenové ponuky), rozšírenia a zmeny pre príslušné tabuľky, detail. Rozšírenie cenníkov.

2022
1M Active Users Reached - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia API, automatizácie, nové moduly

Priebežné rozšírenia modulov CorpFlow a vývoj custom riešení pre klientov. Timetracker, Modul Transkacie  a rozšírenia pre integáciu API.

2021
Series A Funded - Dataplus X Webflow Template

Menej excelu, viac prehľadu.

Vytváranie nových modulov na mieru individuálne pre klientov. Priebežné rozšírenia modulov CorpFlow. Integárica GPS a prepojenie s inými modulmi. Rozšírenia pre dopravný modul a  modul eshop / CMS.

2020
Series A Funded - Dataplus X Webflow Template

E-learning aprechod na nové technológie Vue...

Certifikácia CorpFlow LMS pre BOZP kurzy nášho partnera, aktualizácia  o novú funkčnosť a rozšírenia CorpFlow modulov.Využívanie nových technológií pre lepšiu interakciu práce s aplikáciou sú významým míľnikom v ceste rozvoja produku :)

2018
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia o nové moduly  Výroba, termínál výroby a dochádzky..

Vytváranie nových modulov na mieru individuálne pre klientov s ešte lepšími možnosťami individuálneho prispôsobenia  procesu digitalizácie spoločnosti a vytvorenie nového nástroja pre správu zákaziek výroby - výrobný modul. Veľká aktualizácia dochádzky a terminálu.  

2016
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template

Nové moduly komplexného CRM nástroja, práce s projektom a rozšírenia výkazov práce

Vytváranie nových modulov na mieru pre klientov a zároveň aktualizácia funkčnosti základného CorpFlow s rozšíreniami pre CRM, projekty a výkazy práce.

2014
Series A Funded - Dataplus X Webflow Template

Verzie 0.1 a 0.8 Aplikácie  :)

Začiatok našej cesty vytvoriť komplexné, moderné a  "custom"  riešenie pre každú firmu bez obmedzení od úloh, výkazov práce a prehľadov.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.