Každá firma online.

Dostupné ceny a moduly pre každú firmu. Flexibilná cenová ponuka, žiadne skryté poplatky, žiadne poplatky za presný
počet používateľov. Platíte len mesačný prenájom
za balík služieb / moduly (vrátane základného cloud-u)
a za poskytovanú podporu a implementáciu (prispôsobenie, požadované úpravy, spracovanie požiadaviek) LEN v prípade
 ak sa realizujú.

Starter - Dataplus X Webflow Template

CorpX

Štart

Zvýhodnený základný balík aplikácie pre malé spoločnosti, ktoré nevyžadujú úpravy a vývoj vlastných modulov.  Zvýhodnená cena platí do 15 používateľov. V príapde záujmu vždy dostupné nové  moduly a rozšírenia aplikácie pre zvýšenie efektivity práce a prehľadov.

Vzorová cena / ponuka:
Zvýhodnený balík pre 15 používateľov
Cena za prenájom: od 125, EUR / mesačne

Všetky výhody CorpFlow: 
zvýhodnený základný balík
Základný zdieľaný cloud
Dostupná online podpora
Ideálny pre malé spoločnosti
Dostupné balíky pre rozšírenia
Možnosť import / export dát + API prepojení, podpora migrácie
Možná náhrada za  excel, dochádzkový systém, Flowii, Raynet, Caflu a iné podobné  aplikácie, ktoré sú pre všetky odvetvia a firmy rovnaké bez možnosti individuálnych zmien.
Enterprise - Dataplus X Webflow Template

CorpFlow

Individual

Komplexné riešenie digitalizácie. Individuálne riešenie na mieru od rozšíreného cloudu,  vlastného servera, rozšírenej podpory,  vývoja nových modulov - balíkov na mieru. Pripravené pre splnenie najnáročnejších požiadaviek.

Všetky výhody CorpFlow
Flexibilná cena na mieru
Možné rozšírenia vlastného cloudu alebo vlastný server
Dostupné balíky pre rozšírenia +  vývoj nových požadovaných modulov
Dostupná online podpora + možné individuálne SLA podmienky
Možnosť rozšírených  možností import / export + API prepojení a podpora migrácie
Možná a individuálna náhrada viacerých aplikácií do All-!in-One riešnia. CorpFlow je jedna z mála aplikácií umožňujúca nielen individuálne úpravy funkčnosti ale aj vývoj nových balíkov - modulov podľa požiadaviek a využívania vlastného servera alebo rozšírenia cloud-u.

Vyberte si jednu aplikáciu  alebo vyskladajte ekosystém.

Vyberte si balík rešení alebo jednu aplikáciu pre rôzné odvetvia
a potreby  na jednej platforme
, bez poplatkov za presný počet používateľov s možnosťou viacerých interných firiem , plne multijazyčné riešenie, ktoré je možné využívať bez úprav alebo s možnosťou individuálnych úprav.

CorpFlow ekosystém
CRM - Dataplus X Webflow Template
Klienti
Kontanktné osoby
CRM - Dataplus X Webflow Template
Používatelia HR profil
+ Role a oprávnenia
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
Rozšírenia Používatelia evidencia mzdy, zostatky absencie, pracovné pozície, skupiny
CRM - Dataplus X Webflow Template
Obchodné prípady / projekty
CRM - Dataplus X Webflow Template
Leads / Obchodné príležitosti
+ rozšírenie úlohy, projekt, aktivita
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
Rozšírenia Projekty
Budget, Mílniky, Schvaľovanie,
prílohy Ext.cloud,
CRM - Dataplus X Webflow Template
Úlohy a aktivity
Kanban zobrazenie
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
Rozšírenie Úlohy
Opakovanie úloh, automatizácia
z dokumentov
CRM - Dataplus X Webflow Template
Môj Kalendár
+ online absencie, zdieľané udalosti
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
Rozšírenie Môj kalendár
Aktivity, Úlohy, Žiadosť: Služobná cesta HomeOffice,  Rezervácia zasadačky
CRM - Dataplus X Webflow Template
Moje výkazy / Správa výkazov
Aktivity, úlohy - projekt / klient
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
TimeTracker
CRM - Dataplus X Webflow Template
Dochádzka / Správa dochádzky
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
Rozšírenie dochádzky
GPS, autoclose ,notifikácie a iné
CRM - Dataplus X Webflow Template
Online žiadosti - absencie / schvaľovanie
CRM - Dataplus X Webflow Template
Dokumenty
Faktúra, Objednávka, Cenová ponuka
CRM - Dataplus X Webflow Template
Rozšírenie Dokumentov
Vlastné parametre, zakladné rozúčtovanie, Hromadné položky, skupiny položiek, Import , úlohy, odoslanie emailom
CRM - Dataplus X Webflow Template
Dokumenty: Servis
+ rozšírenie pre úlohy, cenník, protokol
CRM - Dataplus X Webflow Template
Cenník služieb a produktov
CRM - Dataplus X Webflow Template
Konfig. Sklady
CRM - Dataplus X Webflow Template
Transakcie / CashFlow
CRM - Dataplus X Webflow Template
Smernice a oznámenia
CRM - Dataplus X Webflow Template
Poznámky používateľa
CRM - Dataplus X Webflow Template
Schvaľovanie
CRM - Dataplus X Webflow Template
Notifikácie a komentáre
CRM - Dataplus X Webflow Template
Interný chat
CRM - Dataplus X Webflow Template
Reporting výkazov práce, dochádzky projektov
Version 1.0 Launched - Dataplus X Webflow Template
Rozšírený reporting
CRM - Dataplus X Webflow Template
Integrácie (Google, Office365, OpenBanka, Finstat, Commander GPS, DozorGPS, SMS brána, Platobná brána, Newsletter, konfig, účto.programov a iné
Rozšírené balíky
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Riadenie zákaziek výroby
+ sw terminál, bar-kódy, prepojenia
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Objednávky dopravy (GPS modul)
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Integrácie API (konfigurácia)
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Individuálne reporty, importy
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
E-learning / LMS
+ testovania, prehľady, dokumenty
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Strážna kniha / prevádzková kniha
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Správa CMS (nový web)
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Rezervačný systém / správa termínov
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Migrácia dát / rozšírená podpora
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Vlastný server / rozšírený cloud
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Individuálny vývoj (nové moduly)
Sales Dashboard - Dataplus X Webflow Template
Integrácie (Google API, Office365, OpenBanka, SMS brána Platobná brána, Newsletter
a iné

Corp X 

na vyžiadanie
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Ownership - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template

Individual

na vyžiadanie
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template
Sales Teams - Dataplus X Webflow Template

Starter

$49.00 USD
Basic CRM
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Leads database
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking

Enterprise

$299.00 USD
Basic CRM
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Leads database
Contacts Database - Dataplus X Webflow Template
Contacts database
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Call Tracking - Dataplus X Webflow Template
Call tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Integrated payments
Sales Dashboard - Dataplus X Webflow Template
Sales dashboard

Dobrovoľný Dotazník pre žiadosť o cenovú ponuku

Časté otázky  a odpovede.

Ako mám požiadať o cenovú ponuku?

Neváhajte nás kontaktovať, odošlite kontaktný formulár alebo nám pošlite  email s Vašou požiadavkou, žiadosťou o cenovú ponuku alebo žiadosť o osobné stretnutie / online telefonát na náš e-mail sales@corpflow.io alebo info@corpflow.io

Aký je cena / iné poplatky za CorpFlow?

Tvorba ceny vychádza z konzultácíe / analýzy Vašej požiadavky a  výberu balíkov / modulov. Nechceme Vás obmedzovať  počtom licencií na presný počet používateľov. Vyberáte si zo zvýhodneného  balíka / malá firma do 15 používateľov, väčšia firma do 35 používateľov alebo Individuálne riešenie pre veľké spoločnosti). Platíte  za moduly / funkčnosť, ktorú využívate. Cena je vypočítaná z výberu balíka a zahŕňa aj základný cloud pre prevádzku aplikácie ako aj základné bezplatné školenia. Nad 35 používateľov je učtovaný balík "Rozšírenej pdoporay USER / cloud" - za každých 35 používateľov / násobok. Proces integrácie a úpravy prípadne rozšírená migrácia starých dát, ako aj rozšírená podpora je účtovaný poplatok -  samostatne len za poskytnutý čas podpory.

Ako dlho trvá proces implementácie / spustenia?

Dĺžka procesu implementácie až po samotné spustenie aplikácie vychádza zo záverov úvodnej analýzy Vašej požiadavky (úvodnej konzultácie) a vyplývajúceho rozsahu potreby zmien, rozšírení a prispôsobenia sa CorpFlow Vašim procesom a agende. Vopred preto nie je možné určiť presnú dĺžku ani náročnosť. Priemerná doba implementácie CorpFlow je od 1 mesiaca (záleží na Vašej požiadavke, ktorá je vždy individuálna), pričom pre plnenie termínov je nevyhnutná podpora a súčinnosť Vás ako objednávateľa.

Ako postupovať ak mám záujem o novú funkčnosť (vlastné moduly / rozšírenia?

Nie len kozmetické prispôsobenie ale úpravy na mieru a nová funkčnosť!  CorpFlow umožňuje individuálne úpravy funkčnosti a vytvárania nových funkčností na mieru. Je bežné, že firmy si neustále chcú informačný systém „vylepšovať“ a ich požiadavky spracúvame priebežne bez zbytočných prieťahov v dohodnutých termínoch a takto máte stále systém, ktorý splní aj nové požiadavky.

Ako sa poskytuje podpora pre používateľov alebo pri migrácií dát?

Podpora migrácia je zabezpečná vytvorenými importovacími vzormi (Klienti, Projekty, Používatelia, Cenník, Aktivity a iné..) Ak meníte aplíkáciu z Flowii, Odoo, Raynet, Asseco a iné, vieme Vám poskytnúť podporu a vytvoriť individuálne vzory pre import / migráciu potrebných dát.

Podpora pre používateľov sa poskytuje či už bezplatným úvodným školením, online návodmi ako aj možnosťou kontaktovať podporu či už vytvorením úlohy alebo priamo cez online formulár, pričom je možné dohodnúť si aj online školenie / konzultáciu.

Poskytuje aplikácia možnosť API alebo iných prepojení?

Základom digitalizácie je aj pomoc s prepojením dát, ich evidenciou a automatizáciou. CorpFlow umožňuje prepojenie s akoukoľvek aplikáciou, ktorá má možnosť RestAPI. Máme vytvorené niekoľko prepojení či už Office365 (napr. prílohy cez Váš firemný SharePoint priamo v úlohách), Google Drive, Kalendár, Commander GPS, OpenBanka API, Finstat API, Google Analytics, MailChimp, Platobná brána a iné.. Na mieru Vám vieme vytvoriť prepojenie a získať / odoslať dáta do iných aplikácií a automatizovať Vaše foremné procesy a toky dát / vyhodnotenia.

Je možné vyskladať si aplikáciu inak alebo zakúpiť len jeden balík / modul?

Áno, je možné vybrať si len jeden balík - modul napríklad evidencia úloh alebo evidencia faktúr, prípadne iné balíky samostatne. Odporúčame stredný balík CorpFlow Flexi, ktorý už obsahuje základný balík Flexi ako komplexné riešenie pre najčastejšie potreby firiem. Kedykoľvek je možné balíky zmeniť / rozšíriť prípadne pristúiť k úpravám na mieru.

Je základný cloud postačujúci? Je možné riešenie na vlastných serveroch?

Áno, pre bežné využívanie a určený rozsah bežnej záťaže, postačuje pre prácu. Žároveň je možné Cloud kedykoľvek za poplatok rozšíriť alebo aplikácia umožňuje prepojenie aj iných cloud - úložísk napr. pre zdieľané prílohy na úlohách a pod. (OneDrive, Sharepoint, GoogleDrive a iné API).
Pri splnení podmienok a parametrov je možné využívať aplikáciu aj na vlastných serveroch. V tomto príapde je účtovaný servisný poplatok za správu aplikácie / servera.

Je aplikácia multi - jazyčná a pre viac firiem?

Áno, aplikáciu je možné využívať vo viacerých jazykoch (SK, DE, ANG, PL..). Na mieru vieme konfigurovať ľubovoľný jazyk. (Ak je možné získať dostupný preklad). Rovnako je možné aplikáciu využívať aj pre viac "interných subjektov" a takto nie je nutné platiť viac licencí alebo poplatkov.

Prečo aplikáciu nie je možné registrovať / spustiť okamžite?

Rovnako ako iné aplikácie (ktoré sa dajú ihneď registrovať a spustiť) aj CorpFlow je cloud-dová aplikácia. Od začiatku sme CorpFlow vytvárali so zámerom a odstránením nedostatkov takto vytváraných aplikácií či už z pohľadu, že sú pre všetkých rovnaké ( bez rozdielov segmentov podnikania a procesov, ktoré majú jednotlivé firmy rozdielne) ale aj s možnosťami nie len "prispôsobenia" (kde sa aplikácia snažia meniť číselníky a niektoré atribúty) ale od prvého spustenia s možnosťou individuálnosti a úprav - konfigurácie modulov ako aj vytváraním vlastných - nových. Zároveň aplikácia môže byť prevádzkovaná ako cloud-ová aplikácia ú nás alebo na Vašich serveroch. Takto sme vytvorili moderné a flexibilné riešenie, kde vieme vyhovieť rôznym požiadavkám a nestratiť jednoduchosť alebo možnosť využívať len jeden modul, all-in-one riešenie či už v základnom prevedení alebo s "custom" úpravami.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.