Jedna platforma, efektívne
a dostupné riešenia
.

Neobmedzujte sa! Vyberte si balík a moduly aplikácie podľa  potreby. Vyberte si jednu aplikáciu alebo komplexné riešenie. Zoznam pravidelne rozširujeme / dopĺňame o nové vylepšenia. Získajte viac  s doplnkovými individuálnymi možnosťami rozšírení a  úprav
alebo vývojom na mieru.

Evidencia používateľov, skupín a oprávnení (role)

Detailná a prehľadná evidencia používateľov (HR profil), príslušných oprávnení, notifikácií, skupín, podpisového vzoru, prenosov absencií, mzdy a iných parametrov..

User Information - Dataplus X Webflow Template

Profil používateľa

Detailné informácie o používateľovi, priradenie nadriadeného, interný zamestnávateľ, notifikácie, absencie a iné údaje nevyhnutné pre plnohodnotnú prácu.

Leads Database - Dataplus X Webflow Template

Oprávnenia (ROLE)

Obmedzenie prístupov a povolení od pobočiek a klientov, zákaziek / projektov až po prístup do jednotlivých modulov. Každý vidí len to čo má povolené a potrebuje pre svoju prácu.

Leads Database - Dataplus X Webflow Template

Dovolenky, absencie, mzdy a nasavenia

Detailné prepočty zostatkov absencií, prenosov dovoleniek, čerpania nadčasov a nastavenia pre príslušné hodnoty. Nastavte si mzdu zamestnanca a získajte ešte detailnejšie prehľady nákladov projektov a zákaziek.

Detailný prehľad
o zákazkách a projektoch
.

Všetko na jednom mieste. Prehľadný zber informácií o zákazke / projekte na jednom mieste v prehľadných TABoch.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Komplexné prehľady v TABoch

Zber informácií rozdelený v prehľadných záložkách od základných informármácií, komentárov, previazaného klienta, obchodných príležitostí, história aktiviít, úlohy, výkazy práce, prílohy, budget, mílniky, finančný sumár  a iné..

CRM - Dataplus X Webflow Template

Detailná evidencia previazaných dát

Naviazené dokumenty (faktúry, objednávky, cenové ponuky..), cenníky a možná zmena priradených cien služieb a produktov podľa zákazky / klienta. Všetko na jednom mieste pre dokonalý prehľad a reporty.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia podľa potreby

Získajte viac! Možností rozšírení individuálnych atribútov
a nastavení na projekte, prepojenie príloh na Office365 / SharePoint alebo iné úložisko a iné ...

Maximalizujte príležitosti "leads" do aktívnych zákaziek.

Získajte leads priamo z webu (API), vytvorte úlohu na obchodníka, sledujte stav obchodnej príležitosti ...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Získanie leadu a vytvorenie úlohy

Prepojíme  kontaktný formulár alebo si zapisujte  príležitosti manuálne, vytvorte  úlohu, prideľte na obchodníka pre spracovanie, sledujte jej stav a získajte aktuálny prehľad.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Previazanie príležitosti na projekt / klienta

Previazanie "leadu" a obchodnej príležitosti s projektom, pridelenie aktivít (telefonát, stretnutie ..) Všetko prehľadné na jednom mieste.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Sledovanie priebehu, akvitít

Prehľad v reálnom čase. Od aktivít až po realizovanie zákazky.

Prehľadný kalendár
udalostí, žiadostí a aktivít
.

Žiadosti o neprítomnosť, služobnú cestu, homeoffice, aktivity, udalosti na jednom mieste v prehľadom kalendári s možnosťou konfigurácie prepojení na Office365 alebo Google kalendár.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Prehľadné žiadosti

Žiadosť o dovolenku (všetky absencie), služobnú cestu (doplnkovo aj s výberom vozidla - modul GPS), prácu z domu? Požiadajte a systém overí vaše zostatky. Žiadosť následne schvaľuje nadriadený.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Evidencia aktivít a úloh

Prehľadná evidencia  aktivit (výber aktivít používateľa podľa pracovnej pozície) a vytváranie, správa úloh od náhľadu po editáciu s možnosťou filtrovania.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a prepojenia

Zdielané udalosti a prepojenie s Office365 alebo Google kalendárom a iné rozšírenia na mieru.

Jednoduchá evidencia dochádzky a terminál.

Získajte prehľad o príchode / odchode / služobný odchod. zamestnancov. Žiadosti o neprítomnosť na pracovisku, práca z domu, služobná cesta a detailné exporty s možnosťami úprav na mieru.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Jednoduché používanie

Jednoduchý aplikačný terminál pre meranie času na pracovisku
a rýchleho zadania žiadostí s dostupných prehľadom čerpania dostupné cez PC, mobil, tablet.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Správa dochádzky

Detailný prehľad typ / čas s možnosťou úpravy (nadriadený). Konfigurácia s možnosťou nastavení obedov (automat, klikanie), autoClose dochádzky v určenom  čase, história zmien, možná  lokalizácia používateľa a generovanie prehľadných reportov.

CRM - Dataplus X Webflow Template

SW terminál a čitačka kariet

Využijte váš tablet alebo počítač ako terminál pre dochádzku, pripojte čítačku kariet alebo zadávajte PIN kód pri príchode / odchode. Rýchle a jednoduché rozšírenie.

Detailné výkazy práce
a schvaľovanie
.

Nie je dôležité byť v práci alebo vyplniť čas efektívne aktívitami a úlohami. Evidujte a spravujte pracovný čas zamestnancov v prehľadnom zobrazení.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Moje výkazy práce

Evidujte svoje aktivity (zoznam aktivít podľa pracovnej pozície), úlohy podľa stavu realizácie a pridelenéh času v prehľadom týždennom zobrazení s dostupným prehľadom týždňa (obed, prestávky, dochádzka, výkazy práce, rozdiely).

CRM - Dataplus X Webflow Template

Správa výkazov

Detailný prehľad nedriadených o svojom tíme z pohľadu pracovného fondu, dochádzky, neprítomnosti a výkazov práce.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a schvaľovanie

Schvaľujte mesačné výkazy zamestnancov a získajte dokonalý prehľad o ich efektivite práce. Využívajte TimeTracker, priradenie záznamov z GPS a iné rozšírenia na mieru pre zhednodušenie práce.

Hromadné záznamy  
a pracovné zmeny
.

Hromadné vypĺnenie výkazov práce, dochádzky a neprítomosti nadriadeným za zamestnancov.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Multitabuľka

Správa dochádzky, výkazov práce, záznamov neprítomnosti nadriadeným za zamestnancov, hromadným zápisom s možnosťou duplikovania záznamov /kopírovanie na zamestnancov.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Plánovanie zmien (denná, nočná...)

Plánovanie zmien Denná / Nočná... podľa priradených pracovísk s vyznačením kapacity personálu na zmene a individuálnych / hromadných zápisov. Rýchle a jednoduché plánovanie s automatickým predvypĺnením výkazov práce.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a reporty

Prepojenia na reporty výkazov práce a HR reporty. Možné individuálne rozšírenia podľa požadových procesov.

Komplexné prehľady
úloh  a aktivít .

Nič nezmeškajte, získajte prehľad. Ticket (úloha)  z formulára pre riešenie alebo si vytvorte zadanie (úlohu)  na riešenie (iný riešitelia). Evidujte svoju prácu a svoj pracovný čas.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Úlohy

Vytvorte si úlohu, pridajte riešiteľa, deadline, zákazku, míľnik, sledujte komentáre a notifikácie o zmene stavu. Prehľadná tabuľka úloh, kanban zobrazenie podľa stavov úloh  a ...iné rozšírené funkcie.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Aktivity

Aktivity vo výkaze práce alebo editácia aktivít a prehľady cez kalendár. Vytvorte si zoznam aktivít pre rýchlu prácu zamestnancom podľa ich profesie... Získajte prehľad nad aktuálnym stavom zákazky a riešením projektu.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia

Opakovanie pravidelných úloh, úlohy vytvorené zo servisu alebo objednávok, vlastné atribúty, párovanie príloh na Office365 alebo iný cloud... Vykazujte si čas alebo zapnite časovač, pridajte si vlastné parametre úloh. Možné individuálne zmeny a rozšírenia.

Evidencia
partnerov a klientov
.

Vytvorte si databázu klientov a partnerov, pridávajte si kontaktné osoby a získajte komplexnú databázu.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Zoznam klientov

Evidujte si partnerov (dodávateľ, odberateľ), všetky požadované údaje od IČO po poznámky. Párujte si klientov s Finstat (Finstat API kľúč) a získajte aktuálne prehľady zmien. Vytvorte si zákazku na klienta jedným kliknutím.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Kontaktné osoby

Evidujte siľubovoľné množstvo kontaktných osob navizaných na klienta s doplnkovými informáciami.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia

Získajte rozšírenia pre podporu migrácie cez import / export klientov, integráciu Finstat APi kľúča a iné rozšírenia pre individuálne zmeny a potreby.

Cenník služieb
a produktov. Sklady
.

Evidencia produktov a služieb srozšírenámi vlastnosťami pre detailnú prácu s možnosťou párovania na zákazky a dokumenty.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Katalóg služieb a produktov

Evidujte svoje služby a produkty v prehľadnom katalógu. Vytvorte si vlastné atribúty, párujte na zákazku, pridávajte rýchlo a jednoducho položky z cenníka na fakturačné a iné dokumenty.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Sklady

Konfigurácia skladov na mieru. Vytvorte si ľubovoľné sklady, presúvajte produkty, vytvote si príjemku, výdajku, pridávajte produkty na dokumenty alebo individuálna konfigurácia API pre prepojenie s iným systémom.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia

Párovanie špecifických cien na zákazky, vytvorenie vlastných atribútov na cenník, opakovania a iné parametre...Vytvárajte dokumenty rýchlo a jednoducho pridávaním cien z cenníka / produkty zo skladu...

Konfigurovateľné  
dokumenty a formuláre.

Detailná evidencia dokumentov (faktúry, objednávky, cenové ponuky) alebo iné konfigurovateľné dokumenty  na jednom mieste s možnosťou prepojenia API / import z iných systémov.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Prehľadné zoznamy

Zoznany dokumentov s upraviteľnými stĺpcami podľa vlastnej potreby, rýchle "akcie" tlačidlá pre generovanie, odoslanie emailom, duplikovanie, vytvorenie úlohy...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Položky a detail dokumentu

Komplexný detail dokumentu s možnosťami vlastných atribútov, vytvárania skupín položiek, flexibilného posunu položiek, hromadného prídavania položiek (z cennika), import položiek (excel), hromadné akcia, rozúčtovanie na strediská (S,Z,Č,P)...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a párovanie

Párujte dokumenty cez API na iné systémy. Odosielajte priamo na email klienta, komentujte, vytvárajte úlohy z objednávok, prepojte na platby - cashflow.

Schvaľovanie
dokumentov a  žiadostí .

Zbavte sa neefektívnej archivácie dokumentov a dohľadávania papierov. Šetrite čas, získajte dokumenty cez API z iných aplikácií, importom alebo klasicky zápisom a evidenciou. Zapíšte dokument 1x, schvaľujte a získajte prehľad a poriadok.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Schvaľovanie dokumentov

Detailné schvaľovanie dokumentov a zmlúv s možnosťou nastavenia rôznych kôl pre projekty / oddelenia. Vlastné atribúty dokumentov, iný formulár alebo dokument? Na mieru možné konfigurovať aj iné typy pre získanie prehľadu nad celou agendou.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Schvaľovanie žiadostí

Schvaľovanie žiadosti o neprítomnosť na pracovisku, homeoffice, služobnú cestu s overovaím zostatkov podľa pracovného fondu.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia

Pridajte podpisové vzory, rôzne počty kôl pre rôzne zákazky, možná konfigurácia API pre získanie dokumentov, náhľady a stavy, notifikácie  a iné...

Riadenie výrobných zákaziek.

Efektívne a prehľadný riadenie zákaziek, správa objednávok a zákaziek výroby v realnom čase. Získajte kontrolu nad nákladmi, zvýšte efektivitu a lepšie plánujte nové zákazky..

CRM - Dataplus X Webflow Template

Zákazky výroby a prehľady

Celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom (možnosť využiť modul projekt / príležitosti), vytvorenie zákazky (základné údaje), pridanie položiek na výkony (informácie, počty ks, prílohy). cez meranie výkonov, priradenie materiálu, strojov - pracovísk / človek - hodín, až po výstupné dokumenty. Prehľadná tabuľka zákazky s dostupnýmí údajmi a úlohami na personál s možnosťami nastavenia pracovík, sadzby na stroje a iné...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Detail zákazky /položky

Sledujte detail zákazky, vytvárajte úlohy na personál, kontrolujte pridelené hodnoty z výkonov pracovníkov z terminálu...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a terminál

Možnú individuálna konfigurácia fakturácie, generovania dokumentov (vzor na mieru) s možnosťami konfigurácie skladov, využívania SW výrobného terminálu (prepojenie na čitačku pre identifikáciu zamestnanca, zákazky a zapís výrobných parametrov…), výstupné a kontrolné PDF a iné ...

Objednávky prepáv,
vozový park a GPS
.

Získajte prehľad vo vozovom parku a objednávkych prepráv / služobných cestách.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Vozový park

Evidencia vozidiel - vozového parku, prepojte dáta na GPS modul a aktuálne inforácie z vozidiel, evidujte a párujte zamestnancov na vozidlo a iné...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Objednávky prepráv

Vytvorte detailnú objednávku prepravy (možná konfigurácia atribútov), prepojte s vozidlom a šoférom, načítajte dáta z jazdy - GPS, vytvorte export - podklad pre faktúru a iné...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a GPS

Rozšírené možnosti prepojení GPS modulov - API (Commander a DozorGPS, prípadené iné na mieru), možná konfigurácia importov pre tankovanie, prepojenie pre žiadosti o služobné cesty (výber vozidla -používateľ), exporty, prepojenie na dochádzku a iné...

Moderné a jednoduché
online vzdelávanie.

Vytvárajte kurzy a informačné materiály pre zamestnancov, či už
z pohľadu potrebnej legislatívy, nových produktov alebo  interných procesov.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Moje testy a kurzy

Sekcia Moje vzdelávanie s prehľadom aktuálnych a dostupných kurzov a testov, výsledky a prehľady, dostupné vyhodnotenia a certifikáty.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Správa kurzov a testov

Vytvorte ľubovoľný kurz, tutorial s kontrolnými otázkami alebo test na mieru s variaciou odpovedí,  s vyhodnotením a možnosťou generovania výstupov. Sledujte priebeh kurzov a získajte komplexný školiaci nástroj.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia

Možné rozšírenia a variace pri tvorbe testov, kurzov a príslušných komplexných nastavení s možnosťou konfigurácie rozšírení pri tvorbe kurzov a testovaní. Pridajte importom študentov, vytvorte texty a skupiny na mieru. Potrebujete vlastný certifikát alebo výstupný dokument? ...

Povinné informovanie cez smernice a oznámenia .

Informujte o smerniciach a získajte prehľad nad súhlasmi. Odosielajte opakove, evidujte používateľa, dátum, čas, IP adresu...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Smernice

Potrebné odoslať nariadenie alebo smernicu s povinnosťou oboznámenia a súhlasu? Pripojte prílohu, vyberte skupinu a získajte prehľad nad súhlasmi.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Oznámenia

Potrebuje odoslať všeobecnú informáciu o aktuálnom dianí zamestnancom (všeobecná agenda). Vytvorte jednoduché oznámenie, pripojte prílohu, pridajte skupinu..

CRM - Dataplus X Webflow Template

Prehľady

Detailné prehľady smernice a získaných súhlasov (používateľ, dátum, čas, IP adresa).

Nová  stránka alebo eshop.

Ideálne riešenie "všetko v jednom". Spravujte vašu novú internetovú stránku s individuálnym dizajnom, získajte dáta z rôznych formulárov  do jednej aplikácie a šetrite náklady pre správu viacerých aplikácií.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Individuálny dizajn

Vytvoríme dizajn a stránku / eshop  na mieru podľa požiadavky cieľového obsahu (stránka, formuláre, dotazníky, produkty a iné).

CRM - Dataplus X Webflow Template

Správa obsahu

Detailná správa obsahu stránky od obsahu, obrázkov, menu po formuláre a iných súčastí stránky. Žiadnie obmedzenia pre počty položiek. Detail produktu so všetkých potrebným (od kategorie a zaradenia, cien až po možnú konfiguráciu vlastných parametrov).

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia

Konfigurácia platobných brán, inviduálne importy pre cenníky alebo API pre informácie o produktoch / sklady a iné rozšírenia na mieru.

Tabuľka rezervácií, rezervačný systém .

Jednodňová chirurgia, abmbulancie, servis... indviduálne nastaviteľný systém pre správu termínov. Hromadné sloty, individuálne / VIP terminy, vlastné atribúty pre termín, notifikácie, SMS brána...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Tabuľka rezervácií

Celý mesiac zobrazený v prehladnej tabuľke s možnosťami filtorvania a prepínania období a možnosťou pridať časový rozvrh práce a rezervovať termín pre pracovisku / službu / doktora.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rezerevačný kalendár

Klasický rezervačný systém v zobrazení "riadkov" alebo kalendára s možnosťou blokovania termínu, rezervácie s konfigurácie platby kartou a iné rozšírenia...

CRM - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a reporting

Prehľadné denné reporty práce, mesačné výstupy termínov, priradenia platieb, konfigurácia SMS a platobnej brány, zmeny a rozšírenia notifikácií aj s prílohami, invidiuálne exporty a prehľady.

Interný chat  a komentáre.

Rozšírte svoje možnosti komunikácie medzi zamestnancami a získajte dokonalý prehľad o projekte, zákazke alebo úlohe a dokumentoch.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Komentáre

Komentáre previazané na Projekt/Zákazku, úlohu a  dokumenty s možnosťami @správy a notifikácie pre určeného zamestnanca (alebo všetkých s oprávnením) a vloženia prílohy. Všetko prehľadné zoradené do histórie  - časová os.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Interný chat

Zbavte sa interných emailov a využívajte jedoduchý interný chat.

AI Driven Sales - Dataplus X Webflow Template

AI -tvorba obsahu ChatGPT

Využívajte automatickú tvorbu textu pre dokumenty, emaily, úlohy.

Konfigurovateľný import, export a reporty .

Potrebujete nahrať rôzne zoznamy, dáta do aplikácie alebo exportovať databázu a získať prehľadné reporty? Hľadáte možnosť integrácie rôznych dát z viacerých zdrojov?

CRM - Dataplus X Webflow Template

Import dát

Migrácia dát pri spustení s podporou základných importov pre Vaše dáta. Konfigurovateľné importy pre Vami rozšírené moduly a individuálnu agendu.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Export dát

Export dát (agendy) podľa rozšírených možností individuálnej konfigurácie alebo využijte základné epoxty používateľov, výkazov práce, projektov, klientov a dát z dokumentov.

CRM - Dataplus X Webflow Template

Reporty

Dostupné prehľadné reporty práce, výroby, projektov. Možná individuálna konfigurácia nových widgetov, reportov, prípadne grafov pre jednolivé zobrazenia.

Evidencia udalostí a služieb: Strážna / prevádzková kniha.

Hľadáte riešenie pre evidenciu denných záznamov práce (napr. Strážna kniha) s evidenciou začiatku a konca zmeny, odovzdania zmeny, veliteľa, priradených zamestnancov, popisu / záznamu počas zmeny..?

Reporting Dashboard - Dataplus X Webflow Template

Prehľadné záznamy

Prehľadné zobrazenie v TAB-och pre plán pochôdzok, vzdialenie a iné činnosti, jednotlivé služby prípravy, použitie strojov a iné..s možnosťami exportov (záznamov pre potreby papierovej evidencie) a prepojenie na iné moduly napr. E-learning. Individuálne "custom" prispôsobený modul: Prevádzková kniha, Strážna kniha, dokážeme prispôsobiť vašim procesom.

Meeting Scheduling - Dataplus X Webflow Template

Prepojenia na moduly

Prepojenie medzi modulmi aplikácie od správy používateľov, dochádzky, e-learning, zoznamu zariadení...

Email Tracking - Dataplus X Webflow Template

Reporting a rozšírenia

Prehľadné a na mieru konfigurovateľné výstupny (záznam), s možnosťou rozšírenia a prispôsobenia podľa procesov.

Zdieľajte údaje a získajte  
dáta cez API prepojenie
.

Získajte dáta z iného programu, odošlite to čo potrebujete automaticky cez API.

AI Driven Sales - Dataplus X Webflow Template

Office365, Google a iné prepojenia

Využijte našu SMS bránu pre notifikácie, Platobnú bránu, Newsletter konektor, Google kalendár, Office365 služby, clodové prepojenie pre dáta a iné pripravené konektory.

Direct Invoices - Dataplus X Webflow Template

OpenBanka API, účtovné programy

Potrebujeme prepojenie na banku? (stav účtov, platby, úhrady) OpenBanka API umožňuje spojenie viacerých bánk. Ak Váš účtovný program poskytuje API, prepojíme dokumenty pre jednoduchšiu prácu, ak nie, pomôžeme získať Vaše údajom iným procesom.

Real-time Data - Dataplus X Webflow Template

Individuálne prepojenia API (rest API)

Potrebné prepojiť eshop, účtovný program, dochádzkový systém alebo inú aplikáciu? Na mieru vytvárame prepojenia na aplikácie  tretích strán).

Viac možností
s rozšíreniami na mieru.

Riešenie ma mieru pripravené pre Vašu budúcnosť! Dnes využívateľ základ, zajtra môžte chcieť niečo zmeniť. Budúce zmeny s možnosťami úprav, prispôsoením sa procesom a možným rozšírením a vývojom nových modulov podľa potreby a zmien v procesoch a nových projektoch.

Reporting Dashboard - Dataplus X Webflow Template

Implementácia produktu

Každá aplikácia je vytvorená priamo pre klienta s možnosťou využívať CorpFlow bez zmien alebo získať rozšírenia a zmeny na mieru!  Získajte  to čo potrebujete.

Meeting Scheduling - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia a zmeny

Rozšírenia základných modulov o požadované zmeny v procese práce, nových atribútov v moduloch, prepojení a práce s dátami pre efektívnu prácu a prispôsobením sa aplikácie Vašej organizácií a potrebám.

Email Tracking - Dataplus X Webflow Template

Vývoj na mieru

Potrebné nové moduly - funkčnosť alebo prepojenie pre získanie dát - agendy z /do  inej aplikácie ? Ako jedna z mála aplikácií dokážeme vytvoriť nové moduly na mieru pre komplexnú a efektívnu prácu.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.