Customizácia vs. Štandardizácia firemných aplikácií
Zaujímavosti
Zaujímavosti
Mar 27, 2024

Customizácia vs. Štandardizácia firemných aplikácií

Customizácia vs. Štandardizácia

V súčasnej digitálnej ére je zrejmé, že jedna "veľkosť" nevyhovuje všetkým. To platí dvojnásobne, keď ide o CRM/ERP systémy. Tradičné, štandardné riešenia môžu síce na prvý pohľad pôsobiť ako jednoduchá a ekonomická voľba, ale v skutočnosti môžu vašej firme brániť v raste a adaptácii na jedinečné výzvy a príležitosti. Prečo je teda customizácia kľúčom k vášmu úspechu? 🚀

1. Flexibilita

Oblek – dokonale na mieru ušitý presne pre vaše podnikateľské potreby. Individuálne prispôsobené riešenia vám umožňujú byť agilnými, prispôsobovať sa rýchlo meniacim sa trhovým podmienkam a rásť podľa potrieb vašej firmy.

2. Konkurenčná výhoda

V mori unifikovaných riešení vaša  platforma vyniká ako maják inovácie, poskytujúc vám konkurenčnú výhodu. Umožňuje vám rýchlejšie reagovať na zákaznícke potreby a predpovedať trhové trendy, čím vás dostáva o krok pred konkurenciu.

3. Optimalizácia procesov

Každá firma má svoje špecifiká. Štandardizované riešenia často prinášajú zbytočnú komplexnosť, obmedzenia a vôbec nemusia byť cenovo výhodné aj keď mala cena prepočítaná na jedného používateľa vyzerá lákavo. Naopak, customizované CRM/ERP môžu byť ako chirurgický nástroj, presne prispôsobený na zefektívnenie vašich unikátnych procesov, od zvýšenia produktivity až po minimalizáciu chýb.

CorpFlow.io ponúka flexibilné a customizované softvérové riešenie (možné využívať aj ako základný balík bez nutných úprav a bez obmedzení), ktoré je šité na mieru potrebám a procesom konkrétnej firmy. To znamená, že ak firma má špecifické procesy alebo potreby, CorpFlow.io môže byť vo väčšej miere prispôsobené tak, aby sa presne hodilo do existujúceho ekosystému firmy a zefektívnilo jej operácie. (aj vývojom nových funkcionalít). Na druhej strane, bežné riešenia poskytujú štandardizovaný softvér, ktorý je určený pre široké spektrum firiem. Aj keď niektoré ponúkajú určitú mieru konfigurácie, môže byť ťažké alebo dokonca nemožné úplne zapracovať špecifické podnikové procesy alebo digitalizáciu agendy.

Výhody CorpFlow.io ako "custom" riešenia

1. Flexibilita a škálovateľnosť: CorpFlow.io riešenie môže byť navrhnuté a prispôsobené tak, aby reagovalo na meniace sa potreby a požiadavky firmy, čím zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť a rast.

2. Integrácia s existujúcimi systémami: CorpFlow.io môže byť lepšie integrované s existujúcimi internými systémami a procesmi, čo minimalizuje riziko prerušenia spracovania dát a zvyšuje efektivitu. CorpFlow je navrhnuté tak, aby sa bezproblémovo integrovalo s akýmikoľvek existujúcimi systémami a technológiami, ktoré firma používa, čo znižuje potenciálne náklady na prevádzku viacerých aplikácií.

3. Vlastníctvo a kontrola nad dátami: S custom riešením môže mať firma plnú kontrolu a vlastníctvo nad svojimi dátami, čo je kritické z hľadiska bezpečnosti a súladu s reguláciami.

4. Prispôsobivosť: Custom CorpFlow riešenie umožňuje firmám navrhnúť systém, ktorý dokonale vyhovuje ich  procesom a potrebám. To zahŕňa všetko od dát, až po špecifické funkcie a integrácie.

5 . Dlhodobá udržateľnosť a náklady: Aj keď počiatočné náklady na implementáciu custom  riešenia môžu byť vyššie, dlhodobé úspory a zvýšená efektívnosť môžu tieto náklady viac než kompenzovať.

5 . CorpFlow základný modul a zvýhodnenia: CorpFlow.io je možné využívať aj bez úprav a implementácie vlastných požiadaviek za zvýhodnenú cenu. Plne nahrádza konkurenčné aplikácie a vždy poskytuje možnosť budúcich úprav alebo požiadaviek.

Limitácie štandardných SaaS riešení

1. Limitovaná funkčnosť: Štandardizované SaaS riešenia môžu mať obmedzenia vzhľadom na špecifické funkcionality, ktoré firma potrebuje, čo môže viesť k neefektívnosti.

2. Ťažkosti s integráciou: SaaS riešenia môžu predstavovať výzvy pri integrácii so špecifickými internými systémami alebo procesmi firmy. Integrácia bežných CRM riešení s existujúcimi podnikovými systémami (napríklad účtovnými softvérmi alebo vlastnými internými aplikáciami) môže byť komplikovaná, nákladná a časovo náročná. Tento problém sa ešte zhoršuje, ak firma používa zastarané alebo veľmi špecifické softvérové riešenia.

3. Nedostatočná flexibilita: Bežné CRM systémy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali čo najširšiemu okruhu podnikov, čo znamená, že často ponúkajú veľmi obmedzené možnosti prispôsobenia. Firmy s unikátnymi procesmi alebo špecifickými požiadavkami na správu vzťahov so zákazníkmi  alebo individuálnymi procesmi môžu zistiť, že štandardné CRM riešenie im nevyhovuje.

4. Integrácia s inými systémami: Integrácia bežných CRM riešení s existujúcimi podnikovými systémami (napríklad ERP systémami, účtovnými softvérmi alebo vlastnými internými aplikáciami) môže byť komplikovaná, nákladná a časovo náročná. Tento problém sa ešte zhoršuje, ak firma používa zastarané alebo veľmi špecifické softvérové riešenia.

5. Závislosť na dodávateľovi: Pri používaní štandardného CRM systému sú firmy často závislé na dodávateľovi softvéru pre akékoľvek aktualizácie ktoré prídu 1x ročne alebo sa nerealizujú.

6. Náklady na licencie a údržbu: Hoci sa môže zdať, že SaaS CRM riešenia sú cenovo výhodnejšie náklady na licencie za každého používateľa , nemožnosť aobmezdenia zmien a prípadné iné poplatky môžu byť v dlhodobom horizonte vysoké.

#corpflow #kazdafirmaonline #erp #crm

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.