Digitalizácia grafického štúdia / malej firmy.
Business Case
Business Case
Apr 24, 2024

Digitalizácia grafického štúdia / malej firmy.

Digitalizácia malej firmy: Evidencia ponúk, faktúr, pracovných úloh a obchodných prípadov v Luskpress, s.r.o.(Prípadová štúdia CorpFlow.io)

Úvod

V dynamickom prostredí grafického štúdia a tlačových služieb, kde každá objednávka a projekt vyžadujú osobitnú pozornosť a prispôsobenie, sa malá spoločnosť Luskpress, s.r.o. stretávala s výzvami v efektívnej správe dokumentov. Potreba jednoduchého, cenovo dostupného riešenia pre evidenciu faktúr, objednávok, cenových ponúk, klientov a cenníka služieb bola kľúčová pre zlepšenie ich interných procesov. Spoločnosť sa rozhodla pre implementáciu CorpFlow.io ako moderného a lacného nástroja.

"Transformácia efektivity v Luskpress, s.r.o.: Ako CorpFlow.io premenil výzvy na víťazstvá v dynamickom svete grafického dizajnu a tlačových služieb. Od manuálnej správy dokumentov k digitalizácii a efektivite práce. Objavte cestu k zjednodušeniu procesov a získanie prehľadu nad agendou za dostupnú cenu."

Výzvy

Luskpress, s.r.o. čelil viacerým výzvam, ktoré brzdili ich efektivitu a rast:

  • Nedostatočná evidencia dokumentov: Manuálna správa faktúr, objednávok a cenových ponúk bola časovo náročná a náchylná na chyby.
  • Neefektívna komunikácia s klientmi: Odosielanie dokumentov klientom bolo zdĺhavé a komplikované. (zabúdanie, potreba export + email, účtovníčka ...)
  • Zložitá evidencia klientov a služieb - ceny: Udržiavanie aktuálneho cenníka služieb a evidencie klientov v papierovej forme alebo prostredníctvom základných tabuliek bolo nepraktické a neefektívne.

Riešenie: Implementácia CorpFlow.io

CorpFlow.io ponúklo Luskpress, s.r.o. komplexné riešenie na zjednodušenie a digitalizáciu ich dokumentácie a správy klientov. Implementácia zahŕňala:

  • Detailná evidenciu dokumentov: S CorpFlow.io firma získala schopnosť efektívne spravovať všetky dokumenty, s možnosťami zmeny prehľadov (stĺpce) dokumentov podľa potreby. Hromadné zmeny, Idividuálny formát výslednej ponuky a iné...
  • Optimalizácia komunikácie: Možnosť priameho odoslania dokumentov klientom prostredníctvom platformy značne zjednodušila a zrýchlila komunikáciu (vrátane uloženia histórie, možnosť vytvoriť a naviazať ponuku na obchodný prípad, vytvorenie úlohy priamo z dokumentu...)
  • Rýchle vytváranie ponúk a faktúr: S nástrojmi CorpFlow.io sa proces vytvárania ponúk a fakturácie stal rýchlym a jednoduchým, čo umožnilo lepšie zvládanie pracovnej záťaže.
  • Centralizovaná evidencia klientov a služieb: Digitalizácia evidencie klientov a cenníka služieb poskytla firmě okamžitý prístup k dôležitým informáciám, uľahčujúc rozhodovací proces a personalizáciu služieb. (vrátane zmien ceny služieb na jednotlivé obchodé prípady a iné...)
www.luskpress.sk

Výsledky

Implementácia CorpFlow.io priniesla Luskpress, s.r.o. hmatateľné výhody:

  • Zvýšená efektivita administratívy: Digitalizácia procesov viedla k výraznému zníženiu času stráveného správou dokumentov a administratívou.
  • Zlepšený prehľad nad dokumentmi: Možnosť prispôsobenia prehľadov a evidencie dokumentov umožnila lepšiu organizáciu a rýchly prístup k potrebným informáciám.
  • Zrýchlená komunikácia s klientmi: Priame odosielanie dokumentov klientom z platformy CorpFlow.io zefektívnilo komunikáciu a zlepšilo spokojnosť klientov.

Záver

Implementácia CorpFlow.io v Luskpress, s.r.o. predstavuje významný krok vpred v digitálnej transformácii a optimalizácii interných procesov. Toto riešenie nielenže riešilo konkrétne výzvy, s ktorými sa firma stretávala, ale tiež poskytlo pevný základ pre ďalší rast a rozvoj. Vďaka zvýšenej efektivite, zlepšenej organizácii a optimalizovanej komunikácii s klientmi Luskpress, s.r.o. teraz disponuje nástrojmi a procesmi, ktoré sú potrebné pre úspech v konkurenčnom prostredí grafických štúdií a tlačových služieb.

Spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti digitálnej tlače - od vytvorenia grafickej vizualizácie, cez tlač na moderných zariadeniach, až po vytváranie reklamných predmetov ako sú krabičky, kalendáre a ďalšie. Tento rozsah služieb zdôrazňuje potrebu efektívnej správy dokumentov, kde CorpFlow.io poskytol riešenie umožňujúce Luskpress, s.r.o., zvýšiť efektivitu, zrýchliť administratívne procesy a zlepšiť organizáciu práce. Implementácia CorpFlow.io tak prispela k lepšiemu manažmentu celého workflow, od návrhu až po finálny produkt, čo je pre firmu poskytujúcu takto široké spektrum služieb neoceniteľné. Viac informácií o spoločnosti Luspress s.r.o. www.luskpress.sk

Tento prípad ukazuje, ako aj malé spoločnosti môžu využiť technologické riešenia na zlepšenie svojich operácií a poskytovanie kvalitnejších služieb svojim zákazníkom. CorpFlow.io poskytuje príklad flexibilného a cenovo efektívneho nástroja, ktorý umožňuje firmám akéhokoľvek rozsahu zautomatizovať a zefektívniť svoje procesy, čo vedie k výrazným zlepšeniam v produktivite a celkovom výkone.

#corpflow #digitalizacia #crm #erp #kazdafirmaonline #luskpress

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.