Zvýšená efektivita
Business Case
Business Case
Feb 25, 2024

Zvýšená efektivita

Klient, pôsobiaci v dynamickom obchodnom prostredí, bol vystavený problémom súvisiacim s využívaním neefektívnych nástrojov pre správu zákaziek a objednávok. Využívanie viacerých zdrojov pre ukladania informácií, excelové tabuľky a rôzne aplikácie viedla k strate prehľadu, neefektívnemu reportovaniu a obmedzenej schopnosti reagovať na nové obchodné príležitosti. Klient potreboval riešenie, ktoré by centralizovalo jeho obchodné procesy, zvýšilo efektivitu a poskytlo platformu pre budúci rast a inovácie.

Ciele

 1. Centralizácia Obchodných Procesov: Integrácia rôznych nástrojov a databáz do jednotného systému.
 2. Zvýšenie Efektivity: Zlepšenie prehľadu o zákazkách, objednávkach a reportovaní.
 3. Podpora Inovácií a Rastu: Flexibilný systém umožňujúci prispôsobenie a rozširovanie podľa potreby, bez obmedzení licencií.

Riešenie

Implementácia základného modulu aplikácie CorpFlow, ktorá obsahovala:

 • Obchodné Prípady a Práca s Používateľmi: Základ pre správu obchodných príležitostí a efektívnej komunikácie v tímoch.
 • Práca s Úlohami a Kanban Prehľady: Zjednodušenie organizácie práce a zlepšenie sledovania pokroku projektov.
 • Vytváranie Objednávok a Úloh: Možnosť priamo transformovať objednávky na konkrétne úlohy pre pracovný tím.
 • Fakturácia a Prispôsobiteľné Tabuľky Dokumentov: Automatizácia fakturačného procesu a možnosť prispôsobenia dokumentácie podľa potrieb klienta.
 • Individuálny Servis a Reportovanie: Poskytnutie podpory a prispôsobených reportov pre zlepšenie rozhodovania a plánovania.

Implementácia

CorpFlow poskytol klientovi nie len nástroje potrebné na zjednodušenie a zefektívnenie jeho obchodných procesov, ale aj flexibilitu na prispôsobenie a rozširovanie systému podľa budúcich potrieb. Toto riešenie umožnilo klientovi prekonať obmedzenia spojené s používaním rozptýlených nástrojov a vytvorilo základ pre udržateľný rast.

Výsledky

 • Zvýšená Efektivita a Prehľad: Integráciou do jedného systému sa podarilo zlepšiť správu zákaziek a objednávok, ako aj celkové reportovanie.
 • Podpora Budúcich Inovácií: Flexibilita CorpFlow umožnila klientovi prispôsobiť a rozšíriť systém podľa meniacich sa obchodných potrieb bez dodatočných nákladov na licencie.
 • Zlepšenie Obchodných Výsledkov: Centralizované riešenie a zlepšené procesy prispeli k zvýšeniu produktivity a efektivity práce tímů.

Záver

Klient dosiahol signifikantné zlepšenie v správe a efektivite svojich obchodných procesov vďaka implementácii CorpFlow. Toto riešenie nielenže zjednodušilo a zcentralizovalo obchodné operácie, ale tiež poskytlo platformu pre neobmedzený rast a inovácie v budúcnosti. Business Case klienta jasne ukazuje, ako prispôsobiteľné a flexibilné obchodné riešenie môže transformovať podnikanie a poskytnúť silný základ pre jeho rozvoj.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.