Transformácia siete klinik do digitálneho sveta
Business Case
Business Case
Feb 25, 2024

Transformácia siete klinik do digitálneho sveta

Zlepšeniu výkonnosti a zvýšeniu konkurenčnej výhody.

Východisková Situácia

Klient, prevádzkovateľ  siete kliník, čelil výzvam v zvyšovaní predaja svojich služieb a potreboval efektívnejšie zapojiť digitálne technológie do svojho podnikania. Konkrétne sa snažil o digitalizáciu procesov spojených s prácou s pacientmi, vrátane zavedenia online rezervačného systému.

Ciele

 1. Zvýšenie Predaja Služieb: Implementáciou efektívnejších digitálnych nástrojov na zlepšenie predaja a marketingu služieb.
 2. Digitalizácia Kliniky: Zavedenie pokročilých digitálnych riešení pre prácu s pacientmi od webovej prezentácie po online rezervácie.
 3. Unikátne Prispôsobenie: Vytvorenie systému, ktorý je plne prispôsobiteľný potrebám kliniky a personálu, čím sa prekonáva ponuka konkurencie.

Riešenie

Implementácia a prispôsobenie ekosystému CorpFlow.sk, zahŕňajúce:

 • Základný Flexibilný Modul: Jadro systému prispôsobené pre potreby kliniky.
 • Modul CMS: Na správu obsahu a zlepšenie online prezentácie kliniky.
 • Modul Eshop: Pre predaj poukážok a ďalších produktov online.
 • Modul Rezervácie: Pre jednoduché a efektívne online rezervácie služieb kliniky.

Implementácia

 • Nová Internetová Stránka: Vytvorenie a optimalizácia nového webu pre kliniku, zamerané na zlepšenie používateľskej skúsenosti a konverzie.
 • Eshop pre Predaj Poukážok: Rozšírenie ponuky kliniky o online predaj, zjednodušenie procesu nákupu pre pacientov.
 • Interný Rezervačný Systém: Prispôsobený rezervačný systém, ktorý vyhovuje špecifickým potrebám rôznych odborov kliniky, vrátane jednodňovej chirurgie.

Výsledky

 • Zvýšenie Obratu o Viac Ako 200%: Vďaka synergií medzi IT a online marketingom, v spolupráci s podporným tímom CREBISO | MyCorp.digital, sa podarilo výrazne zvýšiť predaj služieb a obrat kliniky.
 • Výrazná Digitalizácia Procesov: Digitalizáciou a automatizáciou procesov sa zlepšila efektivita práce s pacientmi a zjednodušila správa kliniky.
 • Prispôsobenie a Flexibilita: Implementované riešenie bolo plne prispôsobené potrebám kliniky, čo zabezpečilo vysokú mieru satisfakcie personálu a pacientov.

Záver

Implementáciou a prispôsobením ekosystému CorpFlow.sk sa klientovi podarilo nielen výrazne zvýšiť predaj služieb a obrat, ale aj digitalizovať a optimalizovať procesy práce s pacientmi. Tento prístup umožnil klinike odlišiť sa od konkurencie a poskytnúť výnimočnú hodnotu pre svojich pacientov a personál. Business Case dokazuje, že správne technologické riešenie spolu s efektívnym marketingom môže mať transformačný vplyv na podnikanie v zdravotníctve.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.