Jedna platforma, efektívne
a dostupné riešenia
.

Neobmedzujte sa! Vyberte si balík a moduly aplikácie podľa vašej potreby. Vyberte si jeden modul alebo komplexné riešenie. Zoznam pravidelne rozširujeme / dopĺňame o nové vylepšenia. Získajte viac
s individuálnymimi možnosťami rozšírení a individuálnych úprav
alebo vývojom na mieru.

Správa používateľov, dochádzka, výkazy práce.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa používateľov (HR)

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa oprávnení (role)

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa skupín

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

HR a USER nastavenia

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Dochádzka

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa dochádzky

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Terminál dochádzky

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Zmenovky (denná, nočná)

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Multitabuľka

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia dochádzky

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Výkazy práce

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa výkazov práce

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia výkazov práce

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Online absencie

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Schvaľovanie žiadostí

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Iné žiadosti

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Rozšírené nastavenia

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Evidencia mzdy a zostatky

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

Obchodné prípady, príležitosti , projekty, zákazky.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Moje projekty

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa projektov

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Aktivity projektov

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Obchodné príležitosti

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Výkazy práce

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Naviazaný cenník - ceny

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Mílľniky

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Budget

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Prehľady

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Vlastné atribúty

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Prístupy a nastavenia

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Dokumenty

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Služby

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Prílohy

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

Úlohy, kanban, automatizácia činností.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Môje úlohy

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Správa úloh

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Výkazy úloh

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Časovač úloh

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Opakovania úloh

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Servisné úlohy

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Previazané úlohy

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Komentáre a prehľady

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Reportovanie

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Prílohy a Externé úložiská

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Vlastné atribúty

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Rozšírené nastavenia

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia výkazov práce

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

TimeTracker

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Smernice

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Oznámenia

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Poznámky

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Môj Profil

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Môj kalendár

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Zdieľané udalosti

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia kalendára

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Moje úlohy

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Kanban zobrazenie

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

User Information - Dataplus X Webflow Template

Opakované úlohy

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template

Deal tracking

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation amet.

Pipeline Management - Dataplus X Webflow Template

Pipeline management

Duis aute irure dolor in amet dolor reprehenderit in voluptate.

Reporting Dashboard - Dataplus X Webflow Template

Reporting dashboard

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation amet.

Meeting Scheduling - Dataplus X Webflow Template

Meeting scheduling

Duis aute irure dolor in amet dolor reprehenderit in voluptate.

Email Tracking - Dataplus X Webflow Template

Email tracking

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

AI Driven Sales - Dataplus X Webflow Template

AI driven sales

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation amet.

Direct Invoices - Dataplus X Webflow Template

Direct invoices

Duis aute irure dolor in amet dolor reprehenderit in voluptate.

Real-time Data - Dataplus X Webflow Template

Real-time data

Lorem ipsum dolor sit amet elit sed consectetur sit adipiscing.

Úlohy, kanban, automatizácia činností.

Úlohy, kanban, automatizácia činností.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.