Pricing for everyone.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit lobortis arcu enim urna adipiscing praesent velit viverra sit.

Starter

Starter

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

All basic CRM features
Up to 10,000 contacts
Normal support
Mobile app
Pre 10 používtev
Business

Business

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

All advanced CRM features
Up to 50,000 contacts
Premium support
Mobile app
Pre 10 používtev
Enterprise

Enterprise

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

All enterprise CRM features
Up to 20,000 contacts
Dedicated support
Account manager
Pre 10 používtev

Features comparison.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit lobortis arcu enim urna adipiscing praesent velit viverra sit.

Odporúčané ceny pre veľkosť firmy (najčastejšie moduly)
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Nové obchody - Leads
Contacts Database - Dataplus X Webflow Template
Správa používateľov / Role
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Call Tracking - Dataplus X Webflow Template
Call tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Integrated payments
Sales Dashboard - Dataplus X Webflow Template
Sales dashboard

Starter

od 185,- EUR mesačne
---
pre firmu do 10 zamestnancov

Enterprise

Na základe špecifikácie / ponuky
---
pre firmu nad 50 zamestnancov

Starter

$49.00 USD
Basic CRM
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Leads database
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking

Enterprise

$299.00 USD
Basic CRM
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Leads database
Contacts Database - Dataplus X Webflow Template
Contacts database
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Call Tracking - Dataplus X Webflow Template
Call tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Integrated payments
Sales Dashboard - Dataplus X Webflow Template
Sales dashboard

Features comparison.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit lobortis arcu enim urna adipiscing praesent velit viverra sit.

Odporúčané ceny pre veľkosť firmy (najčastejšie moduly)
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Nové obchody - Leads
Contacts Database - Dataplus X Webflow Template
Správa používateľov / Role
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Call Tracking - Dataplus X Webflow Template
Call tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Integrated payments
Sales Dashboard - Dataplus X Webflow Template
Sales dashboard

Starter

od 185,- EUR mesačne
---
pre firmu do 10 zamestnancov

Enterprise

Na základe špecifikácie / ponuky
---
pre firmu nad 50 zamestnancov

Starter

$49.00 USD
Basic CRM
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Leads database
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking

Enterprise

$299.00 USD
Basic CRM
CRM - Dataplus X Webflow Template
CRM
Leads Database - Dataplus X Webflow Template
Leads database
Contacts Database - Dataplus X Webflow Template
Contacts database
Email Tracking - Dataplus X Webflow Template
Email tracking
Call Tracking - Dataplus X Webflow Template
Call tracking
Advanced CRM
Email Follow-ups - Dataplus X Webflow Template
Email follow-ups
Deal Tracking - Dataplus X Webflow Template
Deal tracking
Integrated Payments - Dataplus X Webflow Template
Integrated payments
Sales Dashboard - Dataplus X Webflow Template
Sales dashboard

Časté otázky  a odpovede.

Ako mám požiadať o cenovú ponuku?

Neváhajte nás kontaktovať, odošlite kontaktný formulár alebo nám pošlite  email s Vašou požiadavkou, žiadosťou o cenovú ponuku alebo žiadosť o osobné stretnutie / online telefonát na náš e-mail sales@corpflow.io alebo info@corpflow.io

Aký je cena / iné poplatky za CorpFlow?

Tvorba ceny vychádza z konzultácíe / analýzy Vašej požiadavky a  výberu balíkov / modulov. Nechceme Vás obmedzovať  počtom licencií na presný počet používateľov. Vyberáte si zo zvýhodneného  balíka / malá firma do 15 používateľov, väčšia firma do 35 používateľov alebo Individuálne riešenie pre veľké spoločnosti). Platíte  za moduly / funkčnosť, ktorú využívate. Cena je vypočítaná z výberu balíka a zahŕňa aj základný cloud pre prevádzku aplikácie ako aj základné bezplatné školenia. Nad 35 používateľov je učtovaný balík "Rozšírenej pdoporay USER / cloud" - za každých 35 používateľov / násobok. Proces integrácie a úpravy prípadne rozšírená migrácia starých dát, ako aj rozšírená podpora je účtovaný poplatok -  samostatne len za poskytnutý čas podpory.

Ako dlho trvá proces implementácie / spustenia?

Dĺžka procesu implementácie až po samotné spustenie aplikácie vychádza zo záverov úvodnej analýzy Vašej požiadavky (úvodnej konzultácie) a vyplývajúceho rozsahu potreby zmien, rozšírení a prispôsobenia sa CorpFlow Vašim procesom a agende. Vopred preto nie je možné určiť presnú dĺžku ani náročnosť. Priemerná doba implementácie CorpFlow je od 1 mesiaca (záleží na Vašej požiadavke, ktorá je vždy individuálna), pričom pre plnenie termínov je nevyhnutná podpora a súčinnosť Vás ako objednávateľa.

Ako postupovať ak mám záujem o novú funkčnosť (vlastné moduly / rozšírenia?

Nie len kozmetické prispôsobenie ale úpravy na mieru a nová funkčnosť!  CorpFlow umožňuje individuálne úpravy funkčnosti a vytvárania nových funkčností na mieru. Je bežné, že firmy si neustále chcú informačný systém „vylepšovať“ a ich požiadavky spracúvame priebežne bez zbytočných prieťahov v dohodnutých termínoch a takto máte stále systém, ktorý splní aj nové požiadavky.

Ako sa poskytuje podpora pre používateľov alebo pri migrácií dát?

Podpora migrácia je zabezpečná vytvorenými importovacími vzormi (Klienti, Projekty, Používatelia, Cenník, Aktivity a iné..) Ak meníte aplíkáciu z Flowii, Odoo, Raynet, Asseco a iné, vieme Vám poskytnúť podporu a vytvoriť individuálne vzory pre import / migráciu potrebných dát.

Podpora pre používateľov sa poskytuje či už bezplatným úvodným školením, online návodmi ako aj možnosťou kontaktovať podporu či už vytvorením úlohy alebo priamo cez online formulár, pričom je možné dohodnúť si aj online školenie / konzultáciu.

Poskytuje aplikácia možnosť API alebo iných prepojení?

Základom digitalizácie je aj pomoc s prepojením dát, ich evidenciou a automatizáciou. CorpFlow umožňuje prepojenie s akoukoľvek aplikáciou, ktorá má možnosť RestAPI. Máme vytvorené niekoľko prepojení či už Office365 (napr. prílohy cez Váš firemný SharePoint priamo v úlohách), Google Drive, Kalendár, Commander GPS, OpenBanka API, Finstat API, Google Analytics, MailChimp, Platobná brána a iné.. Na mieru Vám vieme vytvoriť prepojenie a získať / odoslať dáta do iných aplikácií a automatizovať Vaše foremné procesy a toky dát / vyhodnotenia.

Je možné vyskladať si aplikáciu inak alebo zakúpiť len jeden balík / modul?

Áno, je možné vybrať si len jeden balík - modul napríklad evidencia úloh alebo evidencia faktúr, prípadne iné balíky samostatne. Odporúčame stredný balík CorpFlow Flexi, ktorý už obsahuje základný balík Flexi ako komplexné riešenie pre najčastejšie potreby firiem. Kedykoľvek je možné balíky zmeniť / rozšíriť prípadne pristúiť k úpravám na mieru.

Je základný cloud postačujúci? Je možné riešenie na vlastných serveroch?

Áno, pre bežné využívanie a určený rozsah bežnej záťaže, postačuje pre prácu. Žároveň je možné Cloud kedykoľvek za poplatok rozšíriť alebo aplikácia umožňuje prepojenie aj iných cloud - úložísk napr. pre zdieľané prílohy na úlohách a pod. (OneDrive, Sharepoint, GoogleDrive a iné API).
Pri splnení podmienok a parametrov je možné využívať aplikáciu aj na vlastných serveroch. V tomto príapde je účtovaný servisný poplatok za správu aplikácie / servera.

Je aplikácia multi - jazyčná a pre viac firiem?

Áno, aplikáciu je možné využívať vo viacerých jazykoch (SK, DE, ANG, PL..). Na mieru vieme konfigurovať ľubovoľný jazyk. (Ak je možné získať dostupný preklad). Rovnako je možné aplikáciu využívať aj pre viac "interných subjektov" a takto nie je nutné platiť viac licencí alebo poplatkov.

Prečo aplikáciu nie je možné registrovať / spustiť okamžite?

Rovnako ako iné aplikácie (ktoré sa dajú ihneď registrovať a spustiť) aj CorpFlow je cloud-dová aplikácia. Od začiatku sme CorpFlow vytvárali so zámerom a odstránením nedostatkov takto vytváraných aplikácií či už z pohľadu, že sú pre všetkých rovnaké ( bez rozdielov segmentov podnikania a procesov, ktoré majú jednotlivé firmy rozdielne) ale aj s možnosťami nie len "prispôsobenia" (kde sa aplikácia snažia meniť číselníky a niektoré atribúty) ale od prvého spustenia s možnosťou individuálnosti a úprav - konfigurácie modulov ako aj vytváraním vlastných - nových. Zároveň aplikácia môže byť prevádzkovaná ako cloud-ová aplikácia ú nás alebo na Vašich serveroch. Takto sme vytvorili moderné a flexibilné riešenie, kde vieme vyhovieť rôznym požiadavkám a nestratiť jednoduchosť alebo možnosť využívať len jeden modul, all-in-one riešenie či už v základnom prevedení alebo s "custom" úpravami.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.