Plánovanie. 
Evidencia.
Automatizácia.
ZÍSKAJTE
All-in-One!

CorpFlow je cenovo dostupný ekosystém spoľahlivých a moderných aplikácií, dostupných kdekoľvek a kedykoľvek.
Získajte flexibilné,  multijazyčné a prepojiteľné moderné
all-in-one pracovné nástroje
podľa vašej požiadavky, špecifikácie a agendy.

Ponorte sa hlbšie do sveta digitalizácie vašej firmy.
Objavte, ako môže vaša firma prosperovať vďaka technológiám šité na mieru Vašim potrebám.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, spoločne vytvárame unikátne riešenie..

Vyskladajte  si aplikáciu, ktorú potrebujete.

Verify Your Email! - Dataplus X Webflow Template

Obchod a projekty

Jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový
a obchodný nástroj pre prácu na projekte -zákazke, spojenou agendou a pracujúcim tímom. Získajte prehľad a poriadok v obchodných príležitostiach a projektoch (s prácou a dátami zaradenými prehľadne v TAB-och podľa typu - Prehľad, Aktivity, Úlohy, Výkazy práce, Cenník, Míľniky, Budget, Previazané dokumenty Faktúry, Objednávky a iné.., ..), Prílohy. Vzájomné prepojenie dát a agendy na klienta, úlohy a aktivity vášho tímu bez zbytočných excelov. Import agendy z inej aplikácie? Migrácia je súčasťou úvodných nastavení a konfigurácie.

Marketing Teams - Dataplus X Webflow Template

HR nástroje | Dochádzka a absencie | Schvaľovanie,
HR exporty, terminál

Využívajte všetky výhody HR modulu! Profil zamestnanca a príslušné nastavenia, SW terminál a detailné prehľady. Získajte informácie o príchode do práce / odchode , obedy s možnoťami GPS a individuálneho nastavenia (obedy - dlžka, automatické odhlásenie, SMS notifikácia pre chýbajúcu dochádzku), detailné výkazy práce s prepojením na zákazky. Spravujte pracovný čas podľa potreby. Online absencie a ich schvaľovanie, overenie čerpania a aktuálne zostatky s exportom pre mzdové reporty a iné štatistiky. Aplikácia po implementácii umožňuje import/export dát aj z externých dochádzkových systémov.

Viac informácií
Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Ekonomické nástroje Dokumenty

Všetko na jednom mieste v prehľadných zoznamoch
s filtrovaním a možnosťami vlastného zobrazenia stĺpcov. Vytvorenie a evidencia (Faktúry, Dodacie listy, Objednávky, Cenové ponuky, protokoly a iné dokumenty konfigurované na mieru s možnosťou vytvorenia skúpín položiek, hromadné pridávanie položiek z cenníka  aj importom..), prehľadné tabuľky, detailná správa a exporty, hromadné operácie s možnosťami automatizácie napr. vytvorením úlohy z objednávky priamo na technika … Vytvorte si akýkoľvek /preddefinovaný/ dokument a generujte vo formáte PDF s možnosťami párovania platieb, odoslaním emailu priamo na klienta, API prepojením. Potrebné schvaľovanie alebo iná funkčnosť? Využijte prepojenie na iné moduly.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Úlohy, Aktivity, TimeTracker, Kanban prehľady

Nezmeškajte žiadnu úlohu alebo termím spracovania zadania pre klienta. Získajte detailné prehľady zobrazením tabuľky alebo Kanban zobrazenia podľa stavov, výkazujte prácu na úlohe jednoduchým priradením dátumu a času alebo využijte TimeTracker pre rýchle meranie, pridávajte kolegom úlohy, komentáre, odhady, riešiteľov, pridávajte prílohy, doplnkovo párujte SharePoint a iné rozšírenia.. Opakované úlohy, úloha priamo vytvorená z objednávky s možnosťami generovania protokolu s interným podpisovaním? Získajte viac doplnkov..

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

WorkFlow - schvaľovanie
Faktúr, Žiadostí..

Schvaľujte dokumenty, zbavte sa neefektívnej archivácie dokumentov a dohľadávania papierových faktúr, cenových ponúk, objednávok alebo iných “custom” žiadostí priradených na projekt (klienta) s rozšírením o interné podpisovanie, automatickým upozornením na zmenu stavu sledovaného dokumentu. Šetrite čas, získajte dokumenty cez API z iných aplikácií, importom alebo klasicky zápisom a evidenciou. "Custom "prispôsobené a konfigurované schvaľovanie! Zapíšte dokument 1x, schvaľujte a získajte prehľad a poriadok.(možné nastaviť počet kôl / schvaľovateľ pre každý projekt a typ dokumentu) Dokonalý prehľad nad stavom, s náhľadom dokumetnu, priebehom, komentármi. CorpFlow dokážeme prispôsobiť vašim procesom.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Multitabuľka výkazov, Plánovanie zmien

Hromadné zápisy / zmeny v dochádzke a výkazov práce cez multioperácie. Plánovanie zmien Denná / Nočná.. podľa priradených pracovísk s vyznačením priradenej kapacity a individuálnych / hromadných zápisov. Rýchle a jednoduché plánovanie s automatickým predvyplnením výkazov.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Môj kalendár a aktivity Zdieľané udalosti

Prehľadný vizuál udalostí, aktivít, absecnií na jednom mieste. Zasielajte online absencie (Dovolenka a iné zákonné absencie) alebo žiadosti o prácu z domu alebo služobnú cestu (s možnoťou prepojenia na zoznam vozidiel - GPS napr. Commander, DozorGPS). Detailný prehľad práce v Mojom kalendári s možnoťou nastavenia filtrovania typov udalostí, evidencie udalostí. Párujte zdieľané udalosti s Gogole / Office 365 kalendárom. Nezmeškajte nič dôležité.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Výkaz práce a prehľady

Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a vedieť ich pracovný čas efektívne využiť a vykázať na klienta / zákazku alebo internú činnosť. Vykazujte prácu na úlohe jednoduchým priradením dátumu a časi alebo využijte TimeTracker. Spravujte svoj pracovný týždeň efektívne cez tabuľku výkazov (aktivity, úlohy, obedy, absencie) v prehľadom týždennom prehľade s pohľadom na pracovný fond. Manažér ma k dispozícií detailný pohľad na výkazy celej firmy s možnosťami reportingu a schvaľovania.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Smernice a oznámenia

Ako oznámiť zamestnancom nové produkty, služby, rôzne iné informácie? Ako zabezpečiť dodržiavanie rôznych nariadení, predpisov alebo dôležitých informácií a vyžadovať súhlas - schválenie? (potvrdenie prečítania) Vytovorenie Oznámenia alebo Smernice, pridanie obsahu alebo prílohy, priradenie používateľov, odoslanie a v prípade potreby opakované odoslanie, zoznam súhlasov s detailom pre správne overenie osoby.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Cenník a sklady

Potrebujete evidovať rôzne hodnoty (parametre) pre služby, produkty alebo zariadenia a priradiť ich k zákazke, objednávke, ponuke, faktúre alebo nastaviť opakovanie aktivít (úloh) pri zákazke podľa poskytovaných služieb? Evidujte si cenník služieb a produktov s možnosťami konfigurácie rozšírených vlastností a zmien priradením na projekt / zákazku. Potrebujete sklad (príjemka / výdajka)? Párovenie na aplikáciu tretej strany (API?) alebo eshop? S individuálnou konfiguráciou dokážeme prispôsobiť riešenie podľa vašej predstavy.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Výroba a riadenie zákaziek

Efektívne riadenie, správa objednávok a zákaziek výroby v realnom čase cez “custom výrobný modul”. Celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu, strojov - pracovísk / človek - hodín, až po možnú konfiguráciu záverečnej fakturácie a generovania dokumentov na mieru s možnosťami využívania SW výrobného terminálu (prepojenie na čitačku pre identifikáciu zamestnanca, zákazky a zapís výrobných parametrov…) Získajte kontrolu nad nákladmi, zvýšte efektivitu a lepšie plánujte nové zákazky..

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Dopravný modul, GPS

Správa a evidencia vozového parku, knihy jázd, kalendár objednávok - prepráv s výslednou vizualizáciou a prepojením na iné moduly aplikácie. Automatizovaná dochádzka z GPS šoférov, evidencia služobnej cesty s výberom vozidla v žiadosti pre schválenie. Základné prepodklady správneho a efektívneho využívania nákladných / služobných vozidiel a reportovania s možnosťami prepojenia HR, Fakturáciu, GPS a iné.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Integrácie, import / export

Získajte prepojenie na OpenBanka, Google kalendár, Office365, SharePoint, GPS Commander, DozorGPS, Platobná brána, SMS brána, Mailchimp, Google Analytics a iné.. Vďaka technológii na ktorej je náš CorpFlow postavený dokážeme jednoducho prepojiť moduly CorpFlow, Váš externý systém, akékoľkve RESP API, SOAP aplikácie a plne tak automatizovať Vaše procesy. Chýbajú Vám prepojenia (xml, API)? Spoločne nájdeme riešenie ako dáta získať, prehľadne spracovať a automatizovať. Potrebujete preniesť dáta o klientoch a zákazkách a nemáme API prístup? Pomôže nám CorpFlow import a export (xls) a pre prácu sú následne vždy dosutpné exporty napr. z dokumentov, výkazov prác - pracovníka alebo HR exporty a iné.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

E-learning

Pomocou nášho školiaceho modulu jednoducho vytvoríte online kurz (tutorial), školenie s kontrolnými otázkami alebo test s vyhodnotením. Zefektívnite si školenia pre svojich zamestnancov alebo externých partnerov (externé cez dostupný frontend - web). Po skončení kurzu viete vygenerovať osnovu kurzu, zoznam účastníkov alebo celkové vyhodnotenie (certifikát) a iné..

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Správa stránky / Eshop

Komplexné, plnohodnotné a moderné riešenie pre správu online predaja s možnosťou vytvorenia dizajnu na mieru. CorpFlow Eshop ponúka možnú konfiguráciu rôznych spôsobov platieb, dopravy, kategórii či zliav a iných parametrov vášho nového Eshop-u. Výsledný dizajn - modul je plne prispôsobený pre mobilné zariadenia s možnosťami prepojení na tretie strany napr. konfigurácia na online účtovný systém Profit365, Superfaktúru alebo iné.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Interný chat, komentáre

Rozšírte svoje možnosti komunikácie medzi zamestnancami a získajte dokonalý prehľad o projekte, zákazke alebo úlohe. Zbavte sa interných emailov a využívajte jedoduchý interný chat alebo komentáre s možnoťami správy pre zamestnanca, pridania príloh a notifikácií. Všetko prehľadné zoradené do histórie projektu - časová os.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Ai a automatizácia

Automatizácia úloh (opakovaní), odosielanie emailov., hodnoty absencií a dochádzka, automatozované prijatie faktúr alebo iných dokumentov (iné prpocesy). Získajte automatizácie procesov s možnosťami konfigurácie individuálnych potrieb od výroby po projekty.. Nechajte si napísať email, vytvoriť obsah úlohy a využívajte nové možnosti Ai genrovania.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Rezervačný systém

Rezervačný systém pre ambulancie alebo tabuľka rezervácií vhodná aj pre jednodňové kliniky bez opakovaného rozvrhu, umožňuje jednoduchú a prehľadnú správu termínov pre jednotlivé ambulancie (servis,hotel..), s možnosťou nastavenia rezervácie termínu zo strany pacienta / zákazníka priamo cez Váš web alebo len nastavením správy termínov cez recepciu. Notifikujte pacientov / zákazníkov cez SMS alebo emailom (pripomienka termínov, zmena), s možnosťou online platby, reportovania a iné.. S možnosťami individuálnych úprav prepojení a vizuálu a rozšírením funkčnosti na mieru.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Prevádzková kniha,
Strážna kniha

Hľadáte riešenie pre evidenciu denných záznamov práce (napr. Strážna kniha) s evidenciou začiatku a konca zmeny, odovzdania zmeny, veliteľa, priradených zamestnancov, popisu / záznamu počas zmeny..? Získajte prehľadné zobrazenie v TAB-och pre plán pochôdzok, vzdialenie a iné činnosti, jednotlivé služby prípravy, použitie strojov a iné..s možnosťami exportov (záznamov pre potreby papierovej evidencie) a prepojenie na iné moduly napr. E-learning. Individuálne "custom" prispôsobený modul: Prevádzková kniha, Strážna kniha, dokážeme prispôsobiť vašim procesom.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia..

Pravidelný vývoj nových funkčností jednotlivých modulov, nová funkcionalita podľa požiadaviek trhu ako aj individuálne zmeny a rozšírenia podľa potrieb firiem a ich procesov. Vytvorte si nový modul na mieru a získajte nástroj, ktorý rastie spolu s vami bez obmedzení.

Inovatívny All-In- One  softvér,
pre všetky  potreby.

Získajte prehľad, zvýšte efektivitu práce s online - cloud multijazyčnou aplikáciou (ľubovoľný počet mutácií a interných klientov) s doplnkovými možnosťami rozšírení, individuálnymi úpravami za dostupné ceny, možnostami integrácie API, doplnkami AI a  bez zbytočných poplatkov za presný počet používateľov.

Komplexné a dostupné
riešenia na mieru.

Začnite ihneď bez úprav, vyberte si aplikáciu (modul) pre vyriešenie konkrétneho problému alebo si vyskladajte celé All-In-One riešenie s možnosťami rozšírení alebo vytvorenia "individuálneho" modulu na mieru. Flexibilná cena, žiadne skryté poplatky.

Plánovanie, detailná evidencia,
prehľady a štatistiky.

Zbavte sa šanónov a excelov. Dostupné rýchle prehľady obchodných prípadov a projektov, plánujte si prácu a aktivity, evidujte si prehľadné  výkazy práce a iné... Možná úprava zobrazení tabuliek dokumentov pre viditeľnosť dát podľa potreby. Na mieru konfigurované reporty a vizualizácia Vašich dát.

Prepojiteľnosť API
Importy / Exporty.

Flexibilné a na mieru konfigurovateľné API prepojenia na  akékoľvek RESP API, SOAP aplikácie  (napr. OpenBank, Google, Office365 a ďalšie). Ponúkame efektívne riešenia pre import / export dát, čím zjednodušíme a automatizujeme  procesy s dátami.

Inovácie, automatizácia
práce a dokumentov.
Ai rozšírenia.

Opakované úlohy, automatické výkazy a záznami dochádzky, previazania a parametre úloh, možnosť konfigurácie opakovanej fakturácie  alebo vytvárania "záznamov" bez nutnosti manuálneho vytvárania. Potrebujete generovať text/ dáta? Ai Vám pomôže...

Dostupná online podpora, pravidelné aktualizácie
a školenia

Online technická podpora a konzultácie. Dostupná podpora na každom kroku vašej cesty k digitalizácii a automatizácii procesov. Pravidelné školenia, ktoré vám a vášmu tímu poskytnú potrebné znalosti a zručnosti pre optimálne využívanie všetkých funkcií CorpFlow.

Bezpečný cloud
alebo vlastný server.

Flexibilné možnosti prevádzky pre vaše dáta. Môžete si vybrať medzi cloudovým riešením (vysoká dostupnosť, škálovateľnosť a  bezpečnosť), alebo hostovaním aplikácie na vlastnom serveri. Obe možnosti sú navrhnuté tak, aby bolo využívnie CorpFlow čo najlepšie.

Prečítajte si viac
o ekosystéme aplikácií CorpFlow
a vyberte si riešenie podľa potreby.

Aký je postup, ako začať?

Začiatok a spustenie je jednoduché! Informujte sa o možnostiach využívania informačného systému CorpFlow vo Vašej firme. Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes a začnite ihneď.

Create Your Account - Dataplus X Webflow Template

1.  Žiadosť o ponuku / konzultácie

Využívate excel, iné aplikácie? Chcete mať všetky informácie na jednom mieste alebo získať riešenie "viac na mieru", ktoré je viac ako excely a aplikácie "rovnaké pre všetkých a s obmedzeniami"?  Zavolajte alebo nám pošlite email s Vašou požiadavkou. Získajte aplikáciu bez čakania a nutnosti úprav alebo spoločne vyskladáme aplikáciu, ktorá Vám poskytne ten správny MIX evidencie, automatizácie a prehľadov s možnosťami úprav a rozšírením aj v budúcnosti.

Integrate With Your Tools - Dataplus X Webflow Template

2. Inštalácia CorpFlow
+ inviduálne požiadavky

Po odsúhlasení ceny / VOP sa Vám spustí  inštalácia CorpFlow, ktorá obsahuje vybrané moduly - funkčnosť. V prípade požiadavky pre úpravy, zmeny alebo aj vlastnú funkcionalitu - modul, pracuje sa na implementácií, ktorá Vám prinesie riešenie na mieru - pre Vaše firemné procesy a agendu.

Close More Sales - Dataplus X Webflow Template

3. Migárcia starých dát z inej aplikácie, školenie

Používate Flowii, Raynet, Asseco ERP, Caflu, Zoho, Odoo... iné? Zmena je jednoduchá, získajte viac! Máme pripravené základné importné nástroje (Klienti, Obchodné prípady, Používatelia, Aktivity..). Na mieru Vám vieme konfigurovať akýkoľvek importovací vzor a pomôžeme  s migráciou. Bezplatné úvodné školenie a dostupná onlina podpora je samozrejmosťou.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.